Voi

Voi (ibland Voi Scooters) är pionjärer inom något som brukar kallas för mikromobilitet. Mikromobilitet är en helt ny marknad för transporter på korta sträckor, max ett par kilometer. Voi lanserades i augusti 2018 och började sätta ut elscootrar i Stockholm och andra städer. Sedan dess har de expanderat till ett stort antal städer och länder.

Säkerhet är något som Voi har ett starkt fokus på. Anledningen är att det visat sig att det sker många olyckor på dessa fordon. Den främsta anledningen till att olyckor är så vanliga är okunskap. År 2019 utvecklade därför Voi världens första trafikskola för el-scooteranvändare som en kvarts miljon användare redan har genomfört.

40 kr

att åka för

Gäller för nya Voi-användare.

Sök efter rabatter

Giltighetstid: 0 - 602